Johanna pyrrö

Puheterapeutti

Puheterapeuttina tarjoan kuntoutujaa kuuntelevaa, laadukasta puheterapiaa Kärsämäen ja sen lähikuntien alueella. Terapian pohjana on luottamuksellinen, avoin vuorovaikutus kuntoutujan ja terapeutin välillä. Yhteistyö kuntoutujan vanhempien ja lähi-ihmisten sekä päiväkodin ja koulun henkilökunnan kanssa on tärkeää, jotta kuntoutus onnistuu ja opitut taidot siirtyvät arkeen.

Työkokemus

Toimin yksityisenä ammatinharjoittajana, olen laillistettu puheterapeutti. Teen terapiaa suomen kielellä. Kommunikaatiokeinoja ovat puheen ja kirjoitetun tekstin lisäksi tukiviittomat ja kuvakommunikaatio. Terapiassa hyödynnän mm. seuraavia laitteita: pelejä, kirjoja, leikkikaluja; tietokonetta, tablettia ja sovelluksia, kuvakansioita.

Työurani alussa tein puheterapeutin töitä Iisalmen seudun terveyskeskuksessa. Olen työskennellyt terapeuttina myös yksityisellä sektorilla. Tällä hetkellä teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä Haapajärven, Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven ja Reisjärven kunnissa.

Toimipisteessä, jossa työskentelen, on ollut koiria ja kuntoutuja voi tuoda, esim. avustajakoiran mukanaan puheterapiaan.

Olen keskittynyt lasten vaativien puheen- ja kielenkehityksen sekä kommunikaation pulmien kuntouttamiseen.

Koulutus

Olen valmistunut Oulun yliopistosta, logopedian laitokselta filosofian maisteriksi 1994. Olen opiskellut työni ohella työnohjaajaksi (2007), henkiseksi valmentajaksi (2018), lasten joogaohjaajaksi (2019) sekä joogaohjaajaksi (2022).

Täydennän vuosittain puheterapeutin ammattitaitoa kouluttautumalla. Viimeisimpiä koulutuksia ovat mm. puhemotoriikan ja tavoitteenasettelun kurssit sekä syömispulmien ongelmien ratkominen ja refluksin haasteet.

KELA:n terapiasopimus

Minulla on terapiasopimus KELA:n kanssa. KELA:n tarjoama puheterapia voi alkaa, kun kuntoutujan on katsottu tarvitsevan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, hänellä on hoidosta vastaavan tahon laatima kuntoutussuunnitelma ja KELA on tehnyt hänen kanssaan myönteisen puheterapiapäätöksen. Kuntoutujalla on mahdollisuus hakea matkakorvauksia Kelalta. Lisätietoja löytyy osoitteesta: kela.fi.

Asiakastilanteet vaihtelevat. Yhteydenotolla varmistat, onko lähiaikoina vapaita asiakaspaikkoja saatavilla.

Kelan sopimus on voimassa seuraavien kuntien kanssa:
Kuntaryhmä 9:

Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Siikalatva

Kuntaryhmä 8:

Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Raahe, Sievi, Siikajoki, Ylivieska

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää mm.

  • kuntoutuksen suunnittelun
  • terapian
  • lähi-ihmisten ohjauksen
  • puhetta tukevien tai korvaavien menetelmien ohjauksen

Terapian pohjana on luottamuksellinen, avoin vuorovaikutus kuntoutujan ja terapeutin välillä. Yhteistyö kuntoutujan vanhempien ja lähi-ihmisten sekä päiväkodin ja koulun henkilökunnan kanssa on tärkeää, jotta kuntoutus onnistuu ja opitut taidot siirtyvät arkeen.