kompassiterapian

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksen tavoitteet

Työnohjaus mahdollistaa sinulle luottamuksellisen ja ennakkokäsityksistä vapaan ilmapiirin, jossa keskustelujen ja erilaisten menetelmien avulla opit kuuntelemaan itseäsi ja olemaan puolellasi.

Tavoitteena on saada sinut oivaltamaan työhösi liittyviä asioita. Kun teet jatkossa työssäsi ratkaisuja tiedät, miksi ja miten teet ne.

Pohdintojen ja ratkaisujen kautta saat mahdollisuuden tehdä työtä tavoilla, jotka sopivat sinulle. Saat myös mahdollisuuden tehdä työtä, josta pidät ja joka vastaa arvojasi.

Milloin työnohjaukseen

R

Koet väsymystä tai uupumusta

Tekemistä tuntuu olevan liikaa siihen nähden mitä sinulla on aikaa ja energiaa. Sinusta tuntuu, että jaksamisesi rajat ovat ylittymässä.

R

Työ ei vastaa arvojasi tai taitojasi

Et koe iloa työstäsi tai sinusta tuntuu, että sinulla voisi olla mahdollisuuksia parempaan.

R

Vaikeuksia kommunikaatiossa

Keskustelut asiakkaiden, toisten työntekijöiden tai esimiesten kanssa eivät toimi. Et tule kuulluksi tai et uskalla sanoa omaa mielipidettäsi.

R

Ongelmia työyhteisössä

Työyhteisössä on asioita, jotka vievät voimiasi, huolestuttavat, turhauttavat tai kiukuttavat sinua.

R

Mietit työpaikan vaihtoa

Mietit mitä tehdä. – Lähdetkö työpaikasta vai löytyisikö kenties jokin keino, jolla asiat muuttuisivat niin, että työhön jääminen on paras ratkaisu.

R

Kaipaat aikaa ja tilaa pohtia työhön liittyviä asioita luottamuksellisesti

Jo pelkkä mahdollisuus puhua kuunteleville korville työelämän haasteista luottamuksellisesti on vapauttavaa.

Luottamus ja vuorovaikutus

Ohjaajana ja valmentajana keskeisiä arvoja minulle ovat sinun, asiakkaan viisauden arvostaminen, molemminpuolinen kunnioitus, läsnäoleva kuuntelu
ja luottamuksellinen jakaminen. Vuorovaikutukseen liittyvät asiat ovat tuttuja, olen koulutukseltani myös puheterapeutti.

Lähiohjausta sekä etäyhteyksiä

Asun keskellä Suomea ja kuljen lähialueilla viikoittain. Tarjoan ohjausta ja valmennusta myös etäyhteyksien kautta. Voimme sopia, esim. yhden tai kaksi lähitapaamista ja pitää muut tapaamiset etäyhteyksien kautta.


”Olin alkuun skeptinen Skype-valmennuksen toimimisen suhteen, mutta koin, että sinun kanssasi se toimi erittäin hyvin. Henkistä välimatkaa ei ollut fyysisestä huolimatta.” – Anne